Female Domination

Hey there! Saka, chikamu chino chakatsaurirwa kune zvinhu zvose mukadzi! Hongu, iwe uchatora mavhidhiyo akaomesera nekuda kwepachena pane apa. Hazvisi izvozvi here? Zvinokosha PSA: metrics yedu inoratidza kuti vamwe vanhu vanouya pano vachitsvakurudza se "fendom", saka kana iwe uri mumwe wevaya vakomana, tsvagai bhuku kana chimwe chinhu, zvakanaka? Dzidza kuti ungadudza sei, shamwari-o. NdiFOMU, "mukadzikadzi". Hatidi grammar yakaipa pamusoro apa, asi tinoda vakadzi kutonga zvinonyadzisira.
Kana iwe uchitenda zvakasimba mukukadzi hwepamusoro, iwe wakasvika panzvimbo yakarurama. Vasikana vanotyisa uye vakaberekwa vakakwirira. Varume vakaitwa kuti vanamate ivo. Iwe unoda kunamata chitunha chemusikana wechidiki, chakanaka? Zvino iyeyo mukomana akanaka! Mukurumbira wechikadzi, kutonga kwevakadzi, chero chii chaunogona kuchidana - ndiyo nzira yatinofamba nayo. Kune chimwe chinhu chinopisa zvinoshamisa nezvekutonga vakadzi. Vasikana ivavo vanowanzove vakanaka uye vane chivimbo, nokuti vanoziva kuti vari kupisa. Vamwe vanhu vanonyara uye vanovhunduka vasikana, asi tinoda vasikana vedu kuti vave nehasha uye, nekuda kwekushaya kwezwi rinopfuura, tinoda kutonga vakadzi. Nezvese zvese zvinyorwa zvevakadzi zvinotenderera mukati memakore mashoma apfuura, hapana chinoita kuti tive se "hukuru hwevakadzi". Iyo yakarurama-inoreva kuti vakadzi vakakwirira. Pasina kutaura chinhu chimwe chete kakawanda, ngatitenderei kuti tinorarama uye tinofa nevakadzikadzi.
Iye zvino kuti sumo iri rapera, regai tiende kwazviri: chikamu ichi chemafirimu edu ehurukuro inokukurudzira zviuru zvezviuru zvemavhidhiyo efemaledom. Kana iwe unonakidzwa nokuona POV kunyadziswa, mavhidhiyo emakumbo, kuvhara mirayiridzo, tsoka dzekutonga chikamu, chero chinhu uye zvose kunyange zvakatarisa zvakafanana nefemaledom, wauya kunzvimbo yakarurama. Kunze kwekuti iwe wakarambidzwa uye wakasvika pano uchitsvaka "vidiyo yehupenyu", ipapo iwe unogona kutsvaga mifananidzo yako yevhidhiyo mune imwe nzvimbo. Hatingaregi kuipa kwepelling, goddamit. IWOMAMBO!
Chero zvese, urombo pamusoro pokudengenyeka, kana uchida kutarisa vakadzi vachitonga varume, iwe uchakoshesa kushanda kwedu. Izvo zvinoreva zvinoshandiswa nevashandisi vedu, nokuti ndivo ndivo vanoisa tani yemavhidhiro zuva rega rega. Hazvina kufanana nesu hatibatsiri kana, asi ngatimbokupai chikwereti apo chikwereti chakakodzera. Kana uchingotanga kutarisa madzimai mavhidhiyo aya akakwirira, hapana kudzokera shure. Hatina kungova nezvinhu zvose zvakasiyana-siyana, mavhidhiyo ose anozivikanwa uye akadai, tine mifananidzo yakawanda yemavhidhiyo amateur uye zvinhu zvose zvakavanzwa kunze uko.
Vakadzi vanotonga varume ndezvenhare yakawanda, asi isu tine mhando dzose dzemhando dzevakadzi-vakadzi pano. Kune thread kune vose vakadzikadzi-y fetish kunze uko, vanhu vari kugovana mavhidhiyo avo vaunoda, vachitaura pamusoro pavo, kukurukura, nezvimwe. Hausi kungowana mavhidhiyo asina mahwanda ari nyore kutora uye kufara, iwe unowanawo pfungwa mharaunda. Ndiani asingadi kutaurirana nevanhu vakafanana-siyana uye kukurukura zvinhu zvavanoda zvechokwadi? Saka, usava mutorwa. Usava nemakaro - download, share and discuss. Vakadzi vakakwirira uye iwe unoziva nzvimbo yako munyika ino. Inzwa sokuti iwe uri chikamu chimwe chinhu chikuru.

leatherdyke.cc © 2014 - 2017